Når jeg tænker på den person, der er ansvarlig for, at al offentlig post vedrørende barnet kun sendes til moderens e-boks, aldrig faderens

… for jeg har svært nok ved at passe min egen tandpleje, mine egne regninger, mine egne rykkere, min egen e-boks. Er nu åbenbart eneansvarlig for et andets menneskes offentlige anliggender også, selv om jeg slet ikke er alene om barnet. Hvor-FOR? Jeg e-boksploderer.

***

4 Comments

Add Yours →

Ja, man kan undres over hvorfor det er sådan….? Jeg har til gengæld fundet en totalt payback i andre sammenhænge, f.eks. hos skoletandplejen, hvor jeg konsekvent opgir min mands telefonnummer og e-mailadresse. Så er det ham, der for alle meddelelser ad den vej…..

Skriv et svar